EWC kódok

EWC Kód     Hulladék megnevezése

17 01 01       Beton

17 01 03       Cserép és Kerámiák

17 01 07       Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

17 03 02       Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től

17 05 04       Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

17 05 06       Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től

17 09 04       Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól